Новини

21.02.2019

Практична діяльність заснована на доказах

Що таке практична діяльність заснована на доказах? Класичне визначення практичної діяльності заснованої на доказах сформулював Девід Саккетт (David Lawrence Sackett) ще у 1996 році...

12.02.2019

Оновлення опису фізичної терапії

Світова Конфедерація Фізичної Терапії (СКФТ) відстоює те, щоб професія фізична терапія несла відповідальність за формулювання сфери практичної діяльності професії та визначення ролі фізичних терапевтів.

Детальніше »

09.11.2018

Конференція по фізичній терапії та ерготерапії

Конференція по фізичній терапії та ерготерапії рамках міжнародної конференції «Актуальні проблеми спортивної медицини» 29 листопада 2018 року

Детальніше »

08.09.2018

Всесвітній День Фізичної Терапії

Фізична активність є корисною для вашого тіла

Детальніше »

20.04.2018

Роз'яснення та офіційна позиція УАФТ

Роз’яснення та офіційна позиція УАФТ щодо доказовості у фізичний терапії та використання у нейрореабілітації таких авторських методик як нейророзвиваюча терапія Бобат (NDT/Bobath) та пропріорецептивна нейром’язова фасилітація (PNF)

Детальніше »

Залишити повідомлення
Будь ласка, додайте 5 й 8.

ЗАТВЕРДЖЕНО
IV Конференцією ГО “УАФТ”
Протокол №1 від 27.09.11р.

із змінами засідання VIII Конференції від 14 липня 2016р.ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНЦІЇ
членів громадської організації
“Українська Асоціація фізичної терапії”


Вступ
В даному документі подано перелік і детальний опис професійних компетенцій яким мають відповідати фахівці фізичної реабілітації/фізичні терапевти в Україні. Цей документ був розроблений Українською Асоціацією фізичної терапії (далі Асоціація) на основі вимог до практичної діяльності, що декларує Світова Конфедерація фізичної терапії (далі – СКФТ).

Професійні компетенції мають на меті декларувати основні вимоги до випускників вищих навчальних закладів, що готуються за програмою початкового рівня професійної підготовки фахівців фізичної реабілітації/фізичних терапевтів, тим самим, гарантують безпеку і ефективність їхньої практичної діяльності. Цим документом у подальшому рекомендується керуватися при розробці навчальних програм, а також для перевірок та акредитації навчальних закладів в Україні. Фахівці, які отримали освіту в інших країнах і бажають провадити практичну діяльність в Україні, оцінюються згідно цих компетенцій.

Асоціація закликає членів Асоціації проводити регулярні перегляди документу і вносити необхідні поправки відповідно до змін, які відбуватимуться в процесі розвитку професії.

Компетенції
Для того, щоб відповідати належному рівню основних вимог що декларує СКФТ випускники повинні продемонструвати, що вони відповідають кожній з дев’яти компетенцій визначених УАФТ, в якості мінімальної вимоги для початку практичної діяльності.

Зміст, навчальний процес і клінічна практика, які охоплюють учення про три основні системи організму, на які спрямовані заходи фізичної терапії: серцево-судинна та легенева системи, опорно-руховий апарат та нервова система повинні бути інтегровані в усю програму.

Як орієнтир, УАФТ вважає, що близько 1000 годин клінічної практики отриманої у різноманітних закладах та установах дозволить досягти відповідності і отримати базовий вишкіл. Освітня програма початкового рівня професійної підготовки фізичного терапевта повинна здобуватись в університеті або в закладі рівня університету, і тривати щонайменше чотири роки. Навчальна клінічна практика повинна проводитись під безпосереднім керівництвом фахівців фізичної реабілітації/фізичних терапевтів відповідної кваліфікації, за погодженням того чи іншого вищого навчального закладу.

Дев’ять компетенцій, які описані в цьому документі в основному стосуються практичної діяльності фізичного терпевта. Ці компетенції застосовуються впродовж усієї періоду практичної діяльності, враховують культурні особливості і є рівноцінно важливі. За будь-яких обставин, інтереси пацієнта/клієнта є завжди центральним аспектом професійних компетенцій.

Професійні компетенції сформульовані в доволі широкому розумінні, залишаючи простір для постійного розвитку практичної діяльності. Кожна компетенція декларує ключову вимогу, якій повинен відповідати випускник. Складові – це вимоги необхідні для досягнення відповідності кожній компетенції, а підпункти складових (позначені крапками) є лише прикладами, а не передумовами досягнення відповідності компетенцій.

Компетенція 1
Володіти аналізом та вести дискусію на біомедичні, поведінкові, та соціальні теми пов’язані з аспектами фізичної терапії. Втілювати ці знання на практиці.
1.1. Аналізувати нормальний розвиток та відмінності в розвитку людського організму та його рухових функціях:
 • описувати особливості фізичного та психічного розвитку людського організму та розуміти його зміни, які відбуваються впродовж життя;
 • розпізнавати відмінності у розвитку людського організму та його рухових функціях;
 • розуміти анатомічну будову людського тіла та його основні системи;
 • знаходити зв’язок між соціальними, культурними, психологічними і духовними аспектами життя, та розуміти їхній вплив на розвиток людини;
 • розуміти процеси, які проходять в організмі, коли людина навчається контролювати рухові функції свого тіла, використовувати ці знання з метою розвитку рухових вмінь та навичок;
 • враховувати постійний взаємозв’язок і взаємовплив фізичної, когнітивної, емоційної, соціальної та культурної сфер людського життя у роботі з пацієнтами/клієнтами.
1.2. Аналізувати нормальну будову і функцію людського організму протягом його життя:
 • демонструвати розуміння анатомічної будови та функцій людського організму;
 • описувати будову і функції нервової системи людини;
 • визначати анатомічну будову за зовнішніми ознаками;
 • описувати нормальні фізіологічні процеси та їх зміни впродовж усього життя;
 • пояснювати взаємозв’язок між будовою та функцією основних систем людського організму;
 • аналізувати основні рухові функції людського організму.
1.3. Пояснювати патологічні процеси, які піддаються корекції заходами фізичної терапії:
 • демонструвати знання про реакції клітин і тканин організму на ушкодження;
 • описувати патологічні процеси пов’язані з погіршенням стану здоров’я, які піддаються корекції заходами фізичної терапії;
 • пояснювати, як погіршення функції людського організму можуть впливати на будову тіла;
 • розуміти загальні принципи і механізми процесів, що погіршують стан здоров’я, можливі реакції на ушкодження, відновлення та одужання в контексті практичної діяльності.
1.4. Пояснювати на які патологічні процеси мають вплив заходи фізичної терапії:
 • обґрунтувати вибір методів втручання/терапії, демонструючи, при цьому, глибокі знання патофізіологічних механізмів;
 • розуміти вплив і ефект широко застосовуваних фізичних чинників;
 • пояснювати реакцію клітин і тканини на ушкодження.
1.5. Пояснювати потребу в заходах фізичної терапії:
 • застосовувати науково доказові дані для аналізу клінічної картини і визначення патології, що потребує залучення методів фізичної терапії;
 • уміти ставити завдання для пацієнта/клієнта;
 • уміти пояснювати принципи науково доказової практики;
 • обґрунтовувати вибір методів втручання/догляду враховуючи патологію.
1.6. Пояснювати теоретичні та практичні принципи фізичної терапії та їх зв'язок із охороною здоров’я:
 • визначати методи оцінки стану пацієнта/клієнта, клінічного аналізу, виявлення проблем, встановлення завдань, планування втручання/супроводу, оцінки досягнутих результатів та планування призупинення чи повного завершення курсу фізичної терапії;
 • застосовувати знання про патологічні процеси, що стосуються стану конкретного пацієнта/клієнта.
1.7. Описувати загальні медичні, хірургічні та психологічні методи втручання, спорідненні з практикою фізичної терапії:
 • з'ясовувати медичні, хірургічні та інші методи лікування захворювань/патології на різних етапах одужання;
 • обґрунтовувати потребу в фізичній терапії для пацієнтів/клієнтів, які мали хірургічні втручання чи зазнали погіршення стану здоров’я від поширених захворювань, виходячи з патофізіологічної картини;
 • пояснювати психосоціальні питання, які слід враховувати при заходах фізичної терапії;
 • пояснювати найбільш поширені захворювання/клінічні стани, які зустрічаються в практичній діяльності.
1.8. Оцінювати необхідність підтримки здорового способу життя пацієнта/клієнта:
 • пояснювати поняття здорового способу життя в контексті стану конкретного пацієнта/клієнта;
 • пояснювати принципи зміцнення здоров’я;
 • розуміти поняття “здоров’я”, та шляхи його зміцнення;
 • переконувати в ефективності фізичних вправ для зміцнення здоров’я, наводячи приклади з досвіду різних культур і національностей;
 • пояснювати принципи і дію профілактичних заходів фізичної терапії.
1.9. Розуміти і враховувати основи культурного сприйняття/бачення у практичній діяльності фізичної терапії:
 • знати культурні відмінності сучасного населення України і їх вплив на ставлення людей до питань охорони здоров’я;
 • розуміти, що труднощі, які виникають у процесі надання чи отримання фізичної терапії, можуть бути пов’язані з культурними особливостями, переконаннями, віком, статтю чи соціальним становищем пацієнта/клієнта.
Компетенція 2
Оцінювати, аналізувати та планувати діяльність у фізичній терапії
2.1. Дотримуватись основних юридичних та етичних вимог:
 • розуміти законодавчі акти, що стосуються фахівців галузі охорони здоров’я України;
 • працювати в межах своєї професійної діяльності;
 • дотримуватися Етичного Кодексу Асоціації;
 • нести відповідальність за власні професійні рішення і дії;
 • вести записи результатів фізичної терапії;
 • користуватися лише тими абревіатурами і термінологією, яка є прийнятною для даної установи;
 • проявляти повагу до пацієнта/клієнта;
 • проявляти емпатію;
 • вести ефективне спілкування;
 • дотримуватися медичного права.
2.2. Провадити діяльність зі згоди пацієнта/клієнта:
 • розуміти необхідність отримання згоди як з боку пацієнта/клієнта, так і з боку надавача послуг;
 • розуміти принципи отримання згоди, у випадках, коли пацієнт/клієнт є недостатньо компетентним, або не спроможний дати згоду;
 • інформувати пацієнта/клієнта про кожну процедуру, що виконується;
 • отримувати і записувати згоду пацієнта/клієнта на проведення кожної процедури;
 • поважати потребу пацієнта/клієнта у спілкуванні;
 • поважати культурні відмінності;
 • обговорювати вплив культури на можливості проведення фізичної терапії.
2.3. Постійно забезпечувати пацієнтові/клієнтові та практикуючому фахівцю безпеку:
 • брати до уваги особливості середовища та право на приватне життя і конфіденційність;
 • аналізувати фактичний та потенційний ризик, виявляти небезпеку та відповідним чином реагувати на неї;
 • аналізувати результати обстеження і складати відповідний план професійних дій, враховуючи усі заходи безпеки та протипокази щодо кожної дії;
 • проявляти готовність, у разі невизначеності, звертатися по допомогу чи скеровувати пацієнта/клієнта до іншого фахівця сфери охорони здоров’я.
2.4. Детально проводити анамнез у пацієнта/клієнта:
 • налагодити взаєморозуміння і хороший контакт з пацієнтом/клієнтом для того, щоб зібрати анамнез та інформацію про існуючий стан здоров’я;
 • використовувати навики ведення співбесіди, які відповідають конкретному пацієнтові/клієнтові;
 • зібрати достовірний анамнез та інформацію про існуючий стан здоров’я пацієнта/клієнта;
 • вміти інтерпретувати вербальні та невербальні відповіді пацієнта/клієнта.
2.5. Ретельно проводити реабілітаційне обстеження та огляд:
 • інтерпретувати результати достовірних досліджень;
 • застосовувати клінічне обґрунтування при виборі методів обстеження та огляду;
 • застосовувати відповідні тести і методи вимірювання;
 • застосовувати методи огляду та обстеження у логічному порядку;
 • ретельно та точно проводити огляд та обстеження.
2.6. Вміти вибирати, аналізувати та трактувати отриману інформацію:
 • аналізувати відповідні дані;
 • використовувати клінічне обґрунтування для того, щоб інтерпретувати отримані дані;
 • при потребі збирати та аналізувати подальшу інформацію.
2.7. Демонструвати вміння клінічного обґрунтування:
 • описувати модель клінічного обґрунтування;
 • представляти чітке логічне обґрунтування вибраної послідовності питань та обстежень;
 • вміти аналізувати усі отримані дані обстежень для виявлення уражень пацієнта/клієнта та обмежень для його участі у діяльності;
 • вміти синтезувати отриману інформацію;
 • вміти інтерпретувати отримані дані та встановлювати рухове порушення.
2.8. Пояснювати дані обстежень пацієнту/клієнту:
 • вміти визначити найголовніші дані з обстеження пацієнта/клієнта та представити їх, пояснивши можливі причини порушення;
 • застосовувати навики відповідного спілкування;
 • переконатися, що пацієнт/клієнт розуміє вас.
2.9. Розробляти завдання фізичної терапії:
 • консультуватися з пацієнтом/клієнтом та іншими досвідченими особами;
 • використовувати моделі встановлення завдань;
 • встановити та погодити спільні з пацієнтом/клієнтом завдання.
2.10. Складати та обговорювати план втручання:
 • вибирати і обговорювати відповідні методи втручання/догляду;
 • визначати протипокази і застереження щодо фізичної терапії;
 • залучати пацієнта/клієнта до реалізації плану втручання;
 • отримати згоду пацієнта/клієнта на виконання кожної частини плану втручання, включаючи будь-які зміни.
2.11. Об’єктивно та ретельно записувати результати обстеження/тестування:
 • дотримуватися етичних та юридичних вимог ведення документації;
 • ретельно записувати проведені, вчасні та об’єктивні обстеження, користуючись логічним форматом, який відповідає найкращим професійним інструкціям фахівця і вимогам даного закладу;
 • записувати дату, прізвище і/або підпис, та вказувати час запису.
2.12. Проводити обстеження і планування у відповідності до потреб здоров’я та культурних цінностей населення України:
 • визнавати існуючу урядову стратегію щодо охорони здоров’я;
 • проявляти розуміння медичного права;
 • уважно ставитися до пацієнтів/клієнтів та їхніх потреб.
Компетенція 3
Застосовувати та оцінювати заходи фізичної терапії
3.1. Демонструвати безпечне, ефективне і результативне втручання:
 • завжди діяти етично;
 • забезпечувати пацієнтові/клієнтові конфіденційність, гідність та комфорт;
 • застосовувати безпечне, ефективне та вчасне втручання фізичної терапії;
 • попередити/мінімізувати ризик та небезпеку під час втручання фізичної терапії;
 • проявляти готовність у разі невизначеності, звертатися по допомогу чи скеровувати пацієнта/клієнта до іншого спеціаліста сфери охорони здоров’я;
 • забезпечити вчасну перевірку використовуваного обладнання;
 • володіти необхідними знаннями щодо процедури під час надзвичайних ситуацій.
3.2. Оцінювати результати втручання фізичної терапії:
 • проводити повторне обстеження/тестування;
 • оцінювати ефективність втручання;
 • повідомляти пацієнта/клієнта про ці дані;
 • визначати ставлення пацієнта/клієнта до результатів втручання.
3.3. Використовувати засоби вимірювання результатів:
 • виявляти і підбирати відповідні засоби вимірювання результатів;
 • дотримуватися стандартизованих протоколів під час вимірювання результатів;
 • інтерпретувати отримані дані.
3.4. Адаптовувати поточну діяльність:
 • отримати згоду пацієнта на зміну діяльності;
 • надавати пацієнтові/клієнтові відгуки, коректуючи виконання вправ/дій і при потребі, перефразовувати інструкції;
 • змінювати завдання там, де це необхідно;
 • визначати приблизну частоту занять і тривалість виконання плану втручання;
 • спільно з пацієнтом/клієнтом погоджувати план втручання.
3.5. Вести ретельні записи результатів втручання:
 • дотримуватися юридичних та етичних норм щодо ведення документації;
 • записувати проведені ретельні, вчасні та об’єктивні обстеження, користуючись логічним форматом, який відповідає найкращим професійним інструкціям фахівця і вимогам даного закладу;
 • записувати дату, прізвище і/або підпис, та вказувати час запису;
 • робити записи про згоду пацієнта/клієнта на виконання кожної процедури;
 • користуватися об’єктивними методами ведення документації.
3.6. Оцінити потребу проведення реабілітаційних втручань:
 • оцінити чи були досягнуті завдання;
 • постійно проводити повторні обстеження, щоб оцінити успіх і поставити нові задачі;
 • оцінювати ефективність самоуправління пацієнтів/клієнтів;
 • застосовувати клінічне обґрунтування і переглядати встановлені завдання.
3.7. Допомагати пацієнту/клієнту зрозуміти і задовольняти його власні потреби:
 • навчати пацієнта/клієнта застосувати принципи безпечного самоуправління чи самодогляду, у період між терапевтичними заходами;
 • знаходити відповідні ресурси та групи професійної підтримки пацієнтів/клієнтів;
 • надавати інформацію та сприяти розумінню потреб пацієнта/клієнта;
 • надавати пацієнтам/клієнтам програму для самоуправління і/або виконання програми вдома;
 • брати участь у командному підході у роботі з пацієнтом/клієнтом.
3.8. Проводити заходи, які відповідають потребам здоров’я та культурним цінностям народу України:
 • дотримуватися медичного права;
 • вибирати методи втручання, які враховують та забезпечують культурні потреби пацієнтів/клієнтів;
 • поважати культурні переконання та їхній вплив на усі аспекти фізичної терапії пацієнта/клієнта;
 • визначати команду спеціалістів сфери охорони здоров’я та систему культурної підтримки для кожного пацієнта/клієнта.
3.9. Звертатись до інших фахівців охорони здоров’я у разі виникнення потреби:
 • працювати в межах професійної діяльності фізичного терапевта;
 • визначати і обговорювати ролі відповідних фахівців охорони здоров’я та існуючі у громаді послуги;
 • вчасно спілкуватися з іншими відповідними фахівцями охорони здоров’я, використовуючи належну інформацію;
 • залучати, де необхідно, інших фахівців охорони здоров’я;
 • слідкувати щоб клінічні записи були датованими, зрозумілими, точними і лаконічними;
 • забезпечувати щоб усі необхідні дані були включені у скерування.
3.10. Співпрацювати в команді з іншими фахівцями та робити свій внесок у командну роботу:
 • проявляти розуміння командного процесу;
 • проявляти розуміння ролей інших фахівців охорони здоров’я;
 • брати участь у зборах команди фахівців;
 • делегувати обов’язки в команді відповідно до навичок;
 • надавати статистичну інформацію щодо професійного втручання, відповідно до вимог закладу.
Компетенція 4
Застосовувати ефективне спілкування
4.1. Володіти методами спілкування:
 • обговорювати різні методи спілкування;
 • враховувати чинники, які можуть впливати на ефективність спілкування;
 • вміти використовувати відкриті і закриті питання;
 • визначати і інтерпретувати невербальні методи спілкування.
4.2. Володіти навичками спілкування:
 • володіти навиками уважного слухача, вміти поставити правильно питання;
 • спілкуватися професійно і зрозуміло з пацієнтами/клієнтами, опікунами/членами сім’ї та іншими учасниками процесу фізичної терапії;
 • ставитися до пацієнтів/клієнтів з розумінням і повагою;
 • надавати інформацію і завжди переконуватись, що вас розуміють;
 • демонструвати навики вербального і невербального спілкування;
 • ретельно записувати отриману інформацію.
4.3. Використовувати методи спілкування:
 • підбирати відповідні методи спілкування враховуючи особливості стану конкретного пацієнта;
 • залучати до спілкування перекладача, якщо є потреба;
 • надавати письмову інформацію зрозумілою мовою;
 • аналізувати свої комунікативні вміння та вміння інших;
 • робити висновки та вдосконалювати навички спілкування.
4.4. Слухати і правильно трактувати розмови між пацієнтом/клієнтом та його близькими/опікунами:
 • слухати уважно пацієнта/клієнта і відповідно реагувати, використовуючи вербальні і невербальні методи;
 • намагатись здобути максимально вичерпну інформацію, задаючи відповідні питання;
 • обговорювати процес втручання з пацієнтом/клієнтом та/або членами його/її родини чи іншими працівниками сфери охорони здоров’я, коли є в цьому потреба;
 • інтерпретувати інформацію точно і достовірно;
 • проводити повторну оцінку ефективності спілкування;
 • опрацьовувати і записувати отриману інформацію належним чином.
4.5. Враховувати культурні та мовні відмінності:
 • визначити, якою мовою пацієнт/клієнт володіє найкраще;
 • використовувати термінологію і пояснення прийнятні для культури, віку і статі пацієнта/клієнта та його опікунів/родичів;
 • розпізнавати і уточнювати нову інформацію;
 • завжди переконуватись в тому, що вас розуміють.
Компетенція 5
Застосовувати навчальні принципи у практичній діяльності фізичної терапії

5.1. Виявляти і розуміти навчальні принципи:
 • обговорювати такі навчальні принципи, як: визначення стилю навчання, індивідуальні та групові заняття, рефлективні заняття, зорієнтовані на мету, зорієнтовані на студента, надавання і отримування відгуків;
 • розробляти навчальний план, який включатиме посилання на сучасні наукові дослідження;
 • розробити засоби оцінки.
5.2. Вибирати навчальні ресурси, що найкраще відповідають пацієнту/клієнту і оточенню:
 • виявляти індивідуального користувача або групу користувачів;
 • оцінити потреби пацієнта/клієнта для того, щоб вибрати належні ресурси і оточення;
 • вибирати належний метод надання послуг, залежно від потреб пацієнта/клієнта чи розміру групи;
 • виявляти існуючі ресурси або створювати науково доказові ресурси.
5.3. Планувати і проводити навчання, що відповідає пацієнту/клієнту:
 • забезпечити інформацію, приміщення та необхідне обладнання;
 • розробити навчальні завдання, змістове наповнення курсу та вибрати рівень розуміння;
 • написати навчальну мету та завдання і спланувати формат та послідовність навчальних занять для кращого засвоєння матеріалу;
 • проводити заплановані навчальні заняття;
 • надавати інформацію у найбільш ефективний спосіб.
5.4. Оцінювати результати навчання та адаптувати навчальний процес при потребі:
 • підготувати форму оцінювання;
 • заохочувати слухачів висловлювати свої відгуки;
 • аналізувати відгуки;
 • адаптувати навчальний план;
 • повторно оцінювати новий навчальний план.
5.5. Проводити та здійснювати адаптацію навчання відповідно до потреб народу України:
 • використовувати відповідну форму навчання;
 • пристосовувати навчальне середовище до культурних, вікових, гендерних та індивідуальних чи сімейних особливостей пацієнтів/клієнтів;
 • користуватися термінологією та мовою, що відповідає культурним, віковим, гендерним та індивідуальним чи сімейним особливостям пацієнтів/клієнтів;
 • сприяти використанню перекладу та письмової інформації, представленої відповідною мовою.
Компетенція 6
Застосовувати принципи управління, що стосуються практики фізичної терапії
6.1. Застосовувати принципи організаційного управління в системі охорони здоров’я, ефективно працювати в команді:
 • розпізнавати принципи організаційного управління;
 • знати систему охорони здоров’я в Україні;
 • наводити паралелі, порівнювати систему організації охорони здоров’я з іншими структурами в Україні;
6.2. Розуміти принципи постійного покращення якості послуг:
 • визначити складові плану покращення якості послуг;
 • розуміти роль заходів гарантування якості послуг, таких як акредитація, перевірка чи аудит;
 • враховувати оцінку колег і проводити самооцінку;
 • змінювати, покращувати професійну діяльність відповідно до оцінки та відгуків пацієнтів/клієнтів, колег і наставників;
 • брати участь в спеціальних тренінгах, семінарах, курсах підвищення кваліфікації;
 • оцінювати і підсумовувати результати тих чи інших заходів та процедур, і змінювати підходи відповідно до їх ефективності.
6.3. Ефективно працювати в команді з іншими працівниками сфери охорони здоров’я:
 • визначити перешкоди, які можуть завадити ефективному проведенню фізичної терапії;
 • знаходити рішення для ефективної роботи команди різних працівників сфери охорони здоров’я;
 • ефективно працювати в команді фізичних терапевтів;
 • ефективно працювати в системі охорони здоров’я.
6.4. Визнавати принципи делегування та наставництва:
 • оцінювати об’єм роботи і ефективно розподіляти обов’язки;
 • визначити роль допоміжного персоналу системи охорони здоров’я в Україні;
 • розпізнавати принципи наставництва;
 • розуміти, як принципи наставництва застосовуються у практиці фізичної терапії.
6.5. Вести документацію, вносити точні і достовірні дані:
 • стежити, щоб не порушувались юридичні та етичні норми ведення документації;
 • стежити, щоб записи були достовірними, точними і здійснювались вчасно;
 • стежити, щоб статистичні дані записувались регулярно і були доступними.
6.6. Дотримуватись прийнятих стандартів збереження, оприлюднення, транспортування та знищення інформації:
 • дотримуватись правил ведення та зберігання інформації;
 • розуміти і поважати право пацієнтів/клієнтів на конфіденційність;
 • вести записи, таким чином, щоб необхідну інформацію було легко при необхідності знайти.
6.7. Ефективно розподіляти та використовувати час:
 • бути пунктуальним;
 • дотримуватись графіку призначених прийомів і процедур;
 • ефективно розподіляти і використовувати час підчас процедур/занять фізичної терапії з пацієнтом/клієнтом;
 • ефективно розподіляти і використовувати час в межах певного робочого періоду: дня, тижня, тощо;
 • встановлювати пріоритети;
 • змінювати пріоритети відповідно до неочікуваних потреб і побажань пацієнта/клієнта;
 • регулярно переглядати об’єм роботи і встановлювати пріоритети.
6.8. Визнавати і розуміти юридичні та етичні вимоги до професійної діяльності:
 • провадити свою діяльність у відповідності до посадової інструкції фахівця фізичної реабілітації/ фізичного терапевта;
 • керуватися положеннями основ законодавства України про охорону здоров’я з урахуванням внесених до них змін, доповнень, положень, конвенцій та рекомендацій;
 • керуватися положеннями Етичного Кодексу Асоціації;
 • провадити свою діяльність у відповідності з іншими нормативними документами, які тим чи іншим чином стосуються роботи фізичних терапевтів;
 • розуміти концепцію найкращої моделі послуг.
Компетенція 7
Застосовувати науково доказові дані у практичній діяльності фізичної терапії
7.1. Вміти здійснювати пошук необхідної науково-методичної літератури:
 • вміти використовувати пошуковий процес;
 • розробляти і належним чином адаптувати пошукові стратегії;
 • здійснювати пошук, використовуючи доступні ресурси, такі, як електронні бази даних;
 • обговорювати різні методи статистичного аналізу стосовно різних форм дослідження;
 • обговорювати можливі етичні наслідки та вимоги під час досліджень у сфері охорони здоров’я.
7.2. Проявляти розуміння методів дослідження:
 • описувати відповідні методи дослідження, які можуть використовуватися для вивчення різноманітних дослідницьких питань;
 • мати базове розуміння цінності різних дослідницьких парадигм для досліджень у фізичній терапії;
 • проявляти базове розуміння процесів дослідження;
 • вміти описувати основні елементи форм досліджень;
 • вміти описувати різні методи збору даних;
 • дотримуватися етичних норм дослідницького процесу, включаючи поняття згоди і неприпустимості плагіату.
7.3. Вміти критично аналізувати наукову літературу:
 • розуміти процес критичного аналізу;
 • вміти застосовувати критичний підхід під час процесу інтерпретації;
 • знаходити відповідні критерії для того, щоб оцінити якість різного типу літератури;
 • бути обізнаним щодо основних біо-медичних статистичних даних;
 • вміти критично аналізувати належний підбір наукових праць.
7.4. Вміти у науковому форматі доповідати про отримані дані щодо критичного аналізу:
 • використовувати належний формат, виходячи з методу наукового дослідження;
 • використовувати стандартизований формат ведення записів;
 • при використанні відомого наукового методу обов’язково цитувати використані джерела;
 • вміти синтезувати інформацію, отриману з кількох джерел;
 • вміти представляти дані наукових досліджень, використовуючи різноманітні методи презентації різним категоріям слухачів.
7.5. Впроваджувати сучасні наукові дані у практику фізичної терапії:
 • вміти критично аналізувати існуючу практичну дільність фізичної терапії, посилаючись на сучасну наукову літературу;
 • вміти обґрунтовувати діяльність фізичної терапії, посилаючись на сучасні наукові дослідження;
7.6. Пояснювати науково підтверджені переваги обраного підходу у фізичній терапії:
 • обговорювати принципи науково обґрунтованого навчання, критичного аналізу і синтезу літератури та думки експертів і використання усіх найкращих сучасних надбань у роботі з пацієнтом/клієнтом;
 • вміти пояснювати процеси клінічного обґрунтування для підтвердження обраного підходу фізичної терапії;
 • вміти обґрунтовувати обраний підхід фізичної терапії посилаючись на сучасні наукові дослідження;
 • брати участь у презентаціях та аналізах наукових досліджень;
 • вміти представити доцільність науково обґрунтованого навчання.
Компетенція 8
Провадити професійну діяльність
8.1. Дотримуватись принципів професійної поведінки:
 • дотримуватись принципів поведінки і ставлення прийнятного для суспільства і професії;
 • керуватися положеннями Етичного Кодексу Асоціації;
 • ефективно працювати в команді фахівців охорони здоров’я.
8.2. Вести безпечну практичну діяльність:
 • проводити безпечні, ефективні і своєчасні процедури фізичної терапії;
 • запобігати/мінімізувати ризики та небезпеки підчас проведення процедур;
 • проявляти вміння залучати інших фахівців, якщо цього потребує стан пацієнта/клієнта, чи виникають суперечливі ситуації;
 • переглядати досягнення і поразки;
 • вести ретельні інформативні записи, з урахуванням культурних і етичних аспектів.
8.3. Планувати та демонструвати докази професійного розвитку:
 • оцінювати себе критично;
 • вміти представити і оцінити власний досвід, а також визначити навчальні завдання;
 • поглиблювати базові знання з допомогою самоосвіти;
 • розробляти план безперервного професійного розвитку;
 • зберігати усі дані та документацію, що стосуються професійного розвитку;
 • черпати знання і досвід в процесі вивчення досвіду колег та свого власного, брати участь у вивченні досвіду колег;
 • вносити необхідні зміни в свою діяльність відповідно до результатів оцінювання.
Компетенція 9
Демонструвати самостійну практичну діяльність відповідно до початкового рівня кваліфікації
9.1. Дотримуватись юридичних норм:
 • розуміти законодавчі акти, що стосуються фахівців сфери охорони здоров’я;
 • займатися професійною практикою у межах чинного законодавства України;
 • працювати в межах загальної сфери професійної діяльності фізичного терапевта.
9.2. Дотримуватися відповідних стандартів та Етичного Кодексу:
 • займатися професійною практикою відповідно до державних стандартів та Етичного Кодексу Асоціації;
 • займатися професійною практикою, дотримуючись правил безпеки;
 • демонструвати ставлення і поведінку, допустиму для суспільства і професійної діяльності.
9.3. Бути готовим відповідати за наслідки професійної діяльності перед суспільством та іншим фахівцями:
 • провадити професійну діяльність з найбільшою користю для пацієнта/клієнта;
 • поважати права і гідність усіх осіб;
 • визначати ролі та обов’язки інших фахівців сфери охорони здоров’я;
 • визначати межі власної професійної діяльності;
 • нести відповідальність за власні професійні рішення та дії;
 • приймати найкращі можливі рішення, виходячи з принципу науково доказової діяльності;
 • проявляти готовність у разі невизначеності звертатися по допомогу до іншого фізичного терапевта;
 • сприяти і брати участь у постійному удосконаленню професійного рівня.
9.4. Будучи фізичним терапевтом початкового рівня кваліфікації, демонструвати готовність до самостійної практичної діяльності, включаючи застосування базових знань щодо серцево-судинної, дихальної, неврологічної систем та системи опорно-рухового апарату:
 • вміти розпізнавати найбільш сприятливі для фізичної терапії можливості і умови;
 • самостійно проводити обстеження/огляд та втручання/догляд пацієнтів/клієнтів з поодинокими чи численними проблемами;
 • проявляти готовність у разі недостатньої компетентності, скеровувати пацієнта/клієнта до іншого фізичного терапевта;
 • вміти знаходити відповідні необхідні структури та надавачів послуг у межах громади;
 • пропагувати і сприяти здоровому способу життя.