Новини

21.02.2019

Практична діяльність заснована на доказах

Що таке практична діяльність заснована на доказах? Класичне визначення практичної діяльності заснованої на доказах сформулював Девід Саккетт (David Lawrence Sackett) ще у 1996 році...

12.02.2019

Оновлення опису фізичної терапії

Світова Конфедерація Фізичної Терапії (СКФТ) відстоює те, щоб професія фізична терапія несла відповідальність за формулювання сфери практичної діяльності професії та визначення ролі фізичних терапевтів.

Детальніше »

09.11.2018

Конференція по фізичній терапії та ерготерапії

Конференція по фізичній терапії та ерготерапії рамках міжнародної конференції «Актуальні проблеми спортивної медицини» 29 листопада 2018 року

Детальніше »

08.09.2018

Всесвітній День Фізичної Терапії

Фізична активність є корисною для вашого тіла

Детальніше »

20.04.2018

Роз'яснення та офіційна позиція УАФТ

Роз’яснення та офіційна позиція УАФТ щодо доказовості у фізичний терапії та використання у нейрореабілітації таких авторських методик як нейророзвиваюча терапія Бобат (NDT/Bobath) та пропріорецептивна нейром’язова фасилітація (PNF)

Детальніше »

Проблеми працевлаштування фахівців фізичної реабілітації в Житомирській області та деякі шляхи їх вирішення

03.11.2009 Юрій Бардашевський (0 комент.)

Житомирський економіко-гуманітарний інститут ВНЗ «Університет «Україна»

Останнім часом у медицині все більше стверджується реабілітаційний напрямок. Фізична реабілітація поліпшує якість лікування, запобігає можливим ускладненням, прискорює процеси відновлення, повертає працездатність, а у випадках інвалідності допомагає хворому розвинути навички самообслуговування, професійно перекваліфікуватися.

Професія фахівця фізичної реабілітації в Україні відносно нова. Підготовка фахівців з цієї спеціальності здійснюється у кількох десятках ВНЗ, що відображає потребу суспільства у фахівцях нового профілю. Диплом фахівця з фізичної реабілітації дає змогу працювати в реабілітаційних центрах, лікарнях, спеціалізованих дошкільних установах для дітей-інвалідів та дітей з вадами розвитку, науково-дослідних інститутах.

В період економічної нестабільності в Україні досить гострою є проблема працевлаштування фахівців фізичної реабілітації. Далеко не всім випускникам вдається працевлаштуватися саме на посаду фахівця фізичної реабілітації. Молоді люди, які закінчили ВНЗ, влаштовуються на посадах медичної сестри (інструктора) з лікувальної фізкультури, медичної сестри з масажу, працюють в SPA-салонах... В багатьох випадках професійні обов'язки, які вони виконують, далекі від можливостей фізичної реабілітації. З перших кроків встановлення професії в Україні втрачається її престиж, потреба в вищій освіті. Праця фахівця фізичної реабілітації потребує не тільки достатнього рівня теоретичних знань та практичних навичок, а і певної фізичної сили. Адже в першу чергу реабілітолог допомагає хворим, які мають порушення опорно-рухового апарату, неврологічні проблеми. Мінімальна заробітня плата не дає можливості відновити власні витрачені фізичні сили, самовдосконалюватися.

На шляху становлення професії зроблено вже багато. Спеціальність «фізична реабілітація» внесена до  класифікатора професій України ДК 003:2005 під кодом 3226, Міністерством праці України затверджена професійно-кваліфікаційна характеристика спеціаліста з фізичної реабілітації, виданий наказ N 614 МОЗ України від 27.10.2008 «Про подальший розвиток та удосконалення лікарсько-фізкультурної служби в Україні», а одним із найбільших досягнень є лист  міністра МОЗ Москаленка В. Ф. від 05 листопада 2001 року.

Але не дивлячись на це питання працевлаштування залишається гострим. Наказ N 614 МОЗ України від 27.10.2008 прирівнює фахівця з фізичної реабілітації до інструктора з лікувальної фізкультури, що не є прийнятним, так як об'єм та рівень підготовки даних спеціалістів суттєво відрізняється. Лист  міністра МОЗ Москаленка В. Ф. передбачає (на розгляд чиновника) вводити посаду фахівця фізичної реабілітації. Трудність полягає в тому, що така процедура становлення посади не має чітко визначеної потреби і не передбачає обов'язкового залучення фахівців даного напрямку у процес системного підходу до вирішення  питань формування  комплексного  лікування, -  підходу,  якого  вимагає  сучасна медицина [3].

Фахівцям  з фізичної реабілітації самотужки не вирішити всі проблеми. До подальшого розвитку професії мають залучитися державні службовці профільних міністерств, медичні працівники, громадські організації.

З цією метою створений осередок Української Асоціації фахівців фізичної реабілітації у Житомирській області, основними завданнями якої є створення стандартів реабілітаційної діяльності, підвищення стандартів освіти та перепідготовки фахівців фізичної реабілітації, підвищення професійного рівня реабілітологів, налагодження дієвих контактів з реабілітаційними центрами, медичними закладами, освітніми установами та інші.

В Житомирській області поступово змінюється ставлення медичних працівників і хворих до лікування за допомогою фізичних вправ.

Осередок Української Асоціації фахівців фізичної реабілітації у Житомирській області тісно співпрацює з багатьма медичними, спортивно-оздоровчими та педагогічними закладами області, одним з яких є Житомирський економіко-гуманітарний інститут ВНЗ «Університет «Україна» який протягом 10 років готує фахівців фізичної реабілітації.

Досвід деяких ВНЗ свідчить, що і в наш скрутний час можна допомогти талановитій молоді максимально реалізуватися в суспільстві за фахом.

Перші випускники навчального закладу - сьогодні висококваліфіковані спеціалісти, відомі не тільки в місті, а і за його межами. Вони з успіхом працюють в обласному лікувально-санаторному центрі радіаційного захисту "Денеші", Міжнародному благодійному фонді «Місія в Україну», Житомирському Вищому професійному училищі-інтернаті, реабілітаційному центрі інвалідів-спинальників "Відродження-АРС" (м. Київ), дитячому ранньому медико-реабілітаційному центрі «Промінчик» м. Бердичева, приватних реабілітаційних кабінетах.

В ЖЕГІ створені сприятливі умови для здобуття освіти фахівця фізичної реабілітації. Кожен студент має необмежений доступ до інформаційного простору, наукової роботи. Проходження практики в провідних установах міста Житомира (у відділенні ортопедії та травматології, неврологічному та нейрохірургічному відділеннях Житомирської обласної лікарні ім. О. Ф. Гербачевського, Житомирському обласному центрі інвалідного спорту «Інваспорт», Житомирському базовому військовому госпіталі, обласному медичному центрі «Здоров'я») допомагає  в подальшому працевлаштуватися. На Державні іспити, захист дипломних та магістерських робіт запрошуються керівники управління охорони здоров'я Житомирської обласної державної адміністрації, обласної та міських лікарень, що сприяє популяризації професії в області.

Керівництво ЖЕГІ особливу увагу приділяє конкурсам, олімпіадам, організовує презентації кращих наукових робіт, забезпечує участь талановитої молоді у регіональних і Всеукраїнських конференціях, сприяє впровадженню студентських робіт у практику. Це допомагає майбутнім фахівцям фізичної реабілітації розвивати логічне мислення, інтуїцію, ознайомитися з кращим світовим досвідом.

Відмінники, переможці, призери Всеукраїнських олімпіад та конференцій, активні учасники «круглих столів» є гордістю ВНЗ. Вони складають основу науково-педагогічного кадрового резерву. Ставши на шлях творчості і пізнання в студентські роки студенти продовжують навчання в аспірантурі.

Недостатня  професійна підготовка або неадекватність її рівня потребам ринку праці зменшує шанси на отримання роботи. Конкурентоспроможність фахівців на сучасному ринку праці, досить жорсткому і вимогливому великою мірою залежить від рівня фахової підготовки, умінь і навичок, досвіду практичної роботи, рівня комунікації. Навчальна, виробнича, клінічна, переддипломна практики дозволяють молоді остаточно переконатися у правильності обраного шляху.

Порівнюючи досвід підготовки фахівців фізичної реабілітації з Канади, країн Західної Європи слід зауважити, що в Україні недостатній об'єм годин приділяється для формування та вдосконалення практичних навичок [2]. При зміні місця навчання студента особливо помітна різниця в програмах підготовки фахівців даного профілю.

З метою подальшого працевлаштування доцільно у ВНЗ  організовувати студентські навчально-науково-виробничі підрозділи, які спочатку починають працювати на засадах самоврядування з поступовим переходом до самофінансування. СННВП дозволяють об'єднати освіту, науку, практику. В центрі уваги СННВП можуть бути послуги з фізичної реабілітації. Робота в СННВП дозволяє набути практичного досвіду, отримати навички підприємницької діяльності, сприяє формуванню самостійної, творчої та індивідуальної особистості. Лише наполеглива праця, постійний творчий пошук дозволяють учасникам СННВП знаходити нові сфери діяльності та джерела фінансування.

В Україні мешкає близько 2,5 млн інвалідів, з яких 290 тис. інваліди війни, 1,8 млн - інваліди праці, 298 тис. - інваліди з дитинства та діти інваліди. Майже щорічно кількість їх зростає на 200 тис. чоловік [5]. Ці люди потребують допомоги психологів, соціальних працівників, фізичних реабілітологів. Тож не будемо байдужими до долі людей з особливими потребами.
 
Література:

1.     Вовканич А. С.,  Трач В. М.,  Тупайло Г. В.  Програма підготовки спеціалістів-реабілітологів // Інвалід і суспільство: проблеми інтеграції: Зб. теорет. та метод. матеріалів  для  працівників  соц.  служб  для  молоді - К., 1995. - С. 33-38.

2.     Герцик А.М. Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді: Методичний посібник. Л.: Українські технології, 2005. - 112 с.

3.     Кобелєв С. Ю., Історія розвитку Української Асоціації фахівців фізичної реабілітації. / Бюлетень Української Асоціації фахівців фізичної реабілітації Випуск №1, травень 2009, ст..3-5.

4.     Марченко О. К. Физическая реабилитация больных с травмами и заболеваниями нервной системы / О. К. Марченко. -  К.: Олимпийская литература, 2006. - С. 112-126.

Особа з функціональними обмеженнями в колі проблем здоров'я - навчання - працевлаштування. / За наук.ред.канд.соц.наук, доц. О. М. Дікової-Фаворської. - Монографія.- Житомир: «Полісся», 2009. - 364с.

Назад