Новини

09.11.2018

Конференція по фізичній терапії та ерготерапії

Конференція по фізичній терапії та ерготерапії рамках міжнародної конференції «Актуальні проблеми спортивної медицини» 29 листопада 2018 року

Детальніше »

08.09.2018

Всесвітній День Фізичної Терапії

Фізична активність є корисною для вашого тіла

Детальніше »

20.04.2018

Роз'яснення та офіційна позиція УАФТ

Роз’яснення та офіційна позиція УАФТ щодо доказовості у фізичний терапії та використання у нейрореабілітації таких авторських методик як нейророзвиваюча терапія Бобат (NDT/Bobath) та пропріорецептивна нейром’язова фасилітація (PNF)

Детальніше »

02.02.2018

Національний огляд від WCPT

Щороку Українська Асоціація фізичної терапії подає дані про стан розвитку фізичної терапії в Україні до Світової конфедерації фізичної терапії.

Детальніше »

26.11.2017

Вебінар: 8 кроків моделі ВООЗ щодо процесу надання послуг із забезпечення крісел-колісних

Представляємо вступ до 8-крокової моделі ВООЗ щодо процесу надання послуг із забезпечення крісел-колісних

Детальніше »

Категорія C (Асоційоване членство)

Категорія

Опис категорії

Кандидати

Розмір внеску

C1a

Фізичні терапевти/

Фізіотерапевти з базовою освітою отриманою за кордоном, які перебувають в межах України

Професійна кваліфікація «фізичний терапевт/ фізіотерапевт» або інша відповідна назва базового рівня навчання отримана за межами України та підтверджена професійною організацією/асоціацією яка є повноправним членом СКФТ;

Перебувають на території України на законних підставах більше 6 місяців.

50% від повного

C1b

Фізичні терапевти/

Фізіотерапевти з базовою освітою отриманою за кордоном, які перебувають за межами України

Професійна кваліфікація «фізичний терапевт/ фізіотерапевт» або інша відповідна назва базового рівня навчання отримана за межами України та підтверджена професійною організацією/асоціацією яка є повноправним членом СКФТ;

Перебувають на території України на законних підставах менше 6 місяців або не перебувають.

50% від повного

C2

Фахівці з фізичної реабілітації/фізичні терапевти, без належної кваліфікації

Повна вища освіта, кваліфікація «фахівець з фізичної реабілітації/фізичний терапевт» рівень спеціаліст/ магістр без базової освіти «фізична реабілітація/ здоров’я людини» рівня бакалавр або;

Кваліфікація «фахівець з фізичної реабілітації/фізичний терапевт» рівень бакалавр/спеціаліст/ магістр заочної (дистанційної) форми навчання або;

Вища освіта, кваліфікація «фізична реабілітація/ здоров’я людини» рівень бакалавр.

50% від повного

C3

Студенти заочної форми навчання

Навчання у ВНЗ на заочній (дистанційній) формі навчання.

50% від повного

Права членів категорії С
 • одержувати інформацію про діяльність Асоціації;
 • одержувати доступ до веб ресурсів Асоціації;
 • на визначених умовах брати участь в заходах Асоціації;
 • брати участь у Загальних зборах (Конференції) Асоціації відповідно до вимог Регламенту проведення Загальних зборів (Конференції) Асоціації;
 • на визначених умовах брати участь у роботі органів (комісій, робочих груп тощо) створених Асоціацією;
 • вносити пропозиції в керівні органи Асоціації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
 • оскаржувати рішення, дії та бездіяльність керівних органів Асоціації;
 • отримувати захист та підтримку від Асоціації у професійній сфері;
 • мати пріоритет при проведенні курсів, семінарів, тренінгів та інших подібних заходів, які організовуються Асоціацією;
 • за наявності формальних підстав переходити у вищу категорію;
 • вільно припиняти своє членство в Асоціації на підставі поданої заяви.
Обмеження прав членів категорії С:
 • не може бути обраним у делегати;
 • не може брати участь у голосуванні;
 • не може бути обраним до Правління Асоціації та Ревізійної комісії;
 • не може бути обраним на керівні посади Асоціації (напр. голова робочої групи, керівник комісії, тощо);
 • не може бути призначеним керівником відокремленого підрозділу (осередку).